groentepakket week14

klein

bloemkool

wortelen

schorseneren

sla melange

paksoi

middel

als klein

+rode kool met appeltjes

groot

als middel

+courgette

Dinsdag 9 april 19.30 op de Kraanvogel; Lezing over bodem chroma’s,

 spiegel van de levenskwaliteit

door Gerard Hotho Voor deelname graag even opgeven.