Vorige week 25 maart was het zover: de ledenvergadering. Naast de ‘gewone’ zaken, stond deze ook in het teken van de bestuurswissel van de klantenvereniging. Rene, de vader van Michiel en Danielle, sommigen kennen haar van het meedenken in de opzet van de Vrije Middelbare school in Tilburg, nemen de stokjes over van Flip en Sonia. Dat was al aangekondigd, maar uiteraard mocht de vergadering daar formeel over stemmen.
Gelukkig was men unaniem akkoord!

Ik zal vragen of zowel Rene als Danielle zich in een volgende Nieuwsbrief even kort kunnen voorstellen. Weten jullie ook met wie jullie te maken hebben.
Danielle maakte de notulen, werkte deze uit en mailde mij de tekst. Super makkelijke taak voor mij dus de Nieuwsbrief van deze week.
Hieronder haar tekst:

Goed… het vervolg van de ledenvergadering:
Na de introductie werd vooral lang stil gestaan bij de financiën en plannen voor de komende tijd. Er zijn investeringen gedaan, kostprijzen zijn gestegen. Belangrijk en jammer is het dat de veehouderij gaat stoppen. Naast tijd zit ook de wolf het houden van schapen nogal dwars. De wens is dat de schapen op
termijn vervangen kunnen worden door koeien.
Michiel heeft ervoor gekozen investeringen in het bedrijf voor te laten gaan op zijn salaris. Gelukkig kon de klantenvereniging daar wel in bijdragen, maar toch fijn als daar verandering in kan komen.

Naast toekomstplannen in veehouderij (koeien i.p.v. schapen) werden ook andere plannen besproken.
Adverteren, vrijwilligers werven, opvangen van prijsstijgingen, van alles passeerde de revue. Michiel hoopt ook achterstallige betalingen en verdere administratieve opvolging te kunnen realiseren de komende tijd.
Wellicht dat onze lieve welwillende leden zelf ook zouden willen nakijken of alle overmakingen gedaan zijn? Daarnaast bleek dat prijsstijgingen in de pakketten echt noodzakelijk zijn. Daar komt Michiel binnenkort op terug.

Tot slot werd aangegeven dat het wenselijk is de spiegelgroep nieuw leven in te blazen. Groepsleden kwamen bij elkaar om mee te denken, te adviseren in realiseerbaarheid van plannen en/of daar samen over te sparren. Bij deze alvast een oproep je hiervoor aan te melden. Binnenkort willen we graag de oude
spiegelgroep oproepen. Het zou vooral fijn zijn daarbij ook enkele ouders met (jonge) kinderen te kunnen verwelkomen. Niet iedereen heeft altijd tijd om de handen op het land uit de mouwen te steken, maar wellicht zijn er denkers onder ons die hun denkkracht graag delen?

Voor nu proberen we een bijeenkomst voor de zomervakantie te organiseren onder mensen die enthousiast zijn. Meld je massaal bij klantenverenigingbdkraanvogel@gmail.com, onder de noemer: spiegelgroep.

Het weer was op 25/03 bar en boos, de sfeer was hartverwarmend. Daisy is uitgebreid bejubeld om haar fijne stukjes en we genoten van de havertaart van Marga. Het was een mooie middag. Dank aan alle aanwezigen en voor anderen: wees welkom, tot de volgende keer!

Danielle

Groetjes,
Daisy

daisycornelissen1973@gmail.com
klantenverenigingbdkraanvogel@gmail.com